Kalendarz wydarzeń

26 luty 2021

Kieleckie Curriculum Vitae – Początki Kielc (spotkanie online)

Termin wydarzenia: 
piątek, 26.02.2021, 18:00

Od śladów średniowiecznego osadnictwa w rejonie przyszłych Kielc, po powstanie osady przy kolegiacie i wreszcie, o osiągnięciach kieleckich archeologów. Spotkanie prowadzi Krzysztof Myśliński.

Kieleckie Curriculum Vitae to najkrótsza historia Kielc. Cykl dziesięciu wykładów o tysiącletniej historii miasta. Opowiadają muzealni historycy - popularnie,  przystępnie i z licznymi ilustracjami.

Spotkanie będzie transmitowane na muzealnym Facebooku o wyznaczonej godzinie.