Konkursy

Zapraszamy do uczestniczenia w konkursie - wystarczy obejrzeć naszą wystawę czasową "Były takie Kielce", wybrać jedną z fotografii i napisać związany z nią, krótki tekst wspomnieniowy. Praca nie może przekraczać 3 stron formatu A4 i można ją wysłać pocztą na adres muzeum lub drogą mailową na...