Muzeum Historii Kielc

Test "Józef Piłsudski w Kielcach - droga do niepodległości"

"Kielce są dla mnie czem pierwszy uśmiech ukochanej, czem pierwszy promień rannego brzasku"

Żródła do testu:

Stała wystawa historyczna "Z dziejów Kielc"

Spacer "Kielce miasto Legionów"

"Kielce przez stulecia", Kielce 2014 r.

"Kalendarium historii Kielc do 1945 r.", Kielce 2012 r.

1. W 1914 do miasta wkroczyła Pierwsza Kompania Kadrowa dowodzona przez Józefa Piłsudskiego. Podaj datę dzienną:

Wjazd sztabu

2. W którym roku Józef Piłsudski otrzymał honorowe obywatelstwo Kielc i odsłonił tablicę upamiętniającą 7 rocznicę wkroczenia Strzelców do Kielc.

3. W którym roku w Kielcach odbył się V Zjazd Związku Legionistów z udziałem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

4. Podczas V Zjazdu Związku Legionistów towarzyszyła Józefowi żona:

5. Podaj tytuł poniższej pieśni.

Raduje się serce, raduje się dusza,

Gdy pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza.

Oj – da, oj – dadana, kompania kochana,

Nie masz to jak Pierwsza, nie!

6. Siedzibą dowództwa Legionów Polskich był:

7. Przyporządkuj nazwy do miejsc upamiętnienia:

A) Pomnik Niepodległości

B) Pomnik Czynu Legionowego

C) Dom Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego im. Józefa Piłsudskiego

pomnik1

pomnik2

dom_wfipw

8. Jak nazywał się koń Józefa Piłsudskiego?

9. Poniższa odznaka to:

Odznaka

10. Co przedstawia poniższa fotografia:

Pałac

11. Który kielecki plac nazwano Placem Marszałka Piłsudskiego

Tablica

12. Dokąd udawał się specjalny pociąg przewożący trumnę ze zwłokami Marszałka Józefa Piłsudskiego, który przejeżdżał przez Kielce w 1935 r.?