Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję na potrzeby Muzeum Historii Kielc