Wystawy w postaci projekcji audiowizualnych proponowane do użyczenia przez Muzeum Historii Kielc

  • Kielce sprzed lat - fotografie z daru Urzędu Miasta w Kielcach (Miasto w fotografii z ok. 1956 - 1959 r.) (dostępna)
  • Kielce w PRL-u (dostepna)
  • Okruchy historii - kolekcja Stanisława Piotrowicza (dostępna)
  • Powstanie Styczniowe w prasie zagranicznej. Ryciny z Kolekcji Krzysztofa Kura. (dostępna)
  • Sauté, Mateusz Stradomski sobie rysuje (dostępna)
  • Stefan Artwiński – prezydent Kielc 1934-1939 (dostępna)