4. Pułk Piechoty Legionów 1

Termin wystawy: 
12.06.2015 do 10.07.2015

(Lokalizacja wystawy: pl. Wolności)