Czesław Łagowski. Malarstwo. Grafika. Ceramika

Plakat wystawy "Czesław Łagowski. Malarstwo. Grafika. Ceramika"
Termin wystawy: 
23.10.2020 do 28.02.2021

WYSTAWA ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 28 lutego 2021!

Twórczość plastyczna Czesława Łagowskiego przez dziesiątki lat funkcjonowała w artystycznej przestrzeni jako tzw. drugie zajęcie (pasja), obok pracy zawodowej w znacznym stopniu o charakterze administracyjnym czy też pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym – w kieleckim Plastyku. Dopiero po przejściu na emeryturę autor w całości swój czas poświęcił malarstwu. U początków jego drogi twórczej nie malarstwo, ale ceramika artystyczna, a sporadycznie i użytkowa wyznaczały ścieżki twórczej penetracji, tworzenia tego, co zwykle sztuką nazywamy. Nie tylko studia na Wydziale Ceramiki i Szkła ówczesnej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (dziś ASP) we Wrocławiu zdominowały jego artystyczne widzenie i skierowały w świat ceramicznych tajemnic, w świat przestrzennej formy, ale także malarskich szkliw, które później, jako stypendysta, zgłębiał w petersburskiej Akademii. Zdobyte tam doświadczenia wykorzystywał  i jako nauczyciel w kieleckim Plastyku (rysunek i malarstwo), i jako  z-ca dyrektora… .

Marian Rumin, Ze wstępu  do katalogu wystawy

 

Obraz Czesława Łagowskiego
Obraz Czesława Łagowskiego - pejzaż
Ceramika Czesława Łagowskiego
Obraz Czesława Łagowskiego - portret
Ceramiki Czesława Łagowskiego