Doroczna wystawa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych

Termin wystawy: 
26.04.2018 do 20.05.2018

Zapraszamy na uroczyste otwarcie Dorocznej Wystawy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach 8 maja, we wtorek o godzinie 17.
W wystawie, podobnie jak w latach poprzednich, bierze udział liczna, licząca niemal 40 osób grupa twórców skupionych wokół kieleckiego Towarzystwa, co przekłada się na blogatą propozycję tematyczną i rozmaite techniki twórcze. Na ekspozycji prezentowane są obrazy wykonane w technice olejnej i akrylowej, płaskorzeźby i fotografie.

 

Tradycje wystawiennicze kieleckiego środowiska plastycznego sięgają co najmniej lat dwudziestych minionego stulecia. Wówczas to miejscowi artyści zaangażowali się w działalność utworzonego w roku 1923 Towarzystwa Miłośników Sztuki. Czesław Obertyński, Henryk Czarnecki, Tadeusz Wojtasiewicz, Adam Królikowski, Wincenty Skuczyński, Andrzej Oleś, Stanisław i Ryszard Praussowie, Wincenty Bednarski, Adolf Wajncettel, Jadwiga i Tadeusz Jackowscy wystawiali swoje prace licząc na przychylność kieleckiej publiczności. Dopiero w roku 1956 reaktywowano "wspólnotę mistrzów" w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, które zajmowało się szeroko pojętym propagowaniem działalności twórczej. Wśród wielu wybijających się postaci wpływających na wizerunek Towarzystwa - artystów, literatów, naukowców - należy wymienić m.in. dr Stanisława Jerschinę, Edmunda Massalskiego, Józefa Skrzypka i Bolesława Cetnera.

Muzeum Historii Kielc od 2009 roku organizuje cyklicznie przeglądowe wystawy Towarzystwa.