Doroczne spotkanie dla prasy

Termin wydarzenia: 
czwartek, 01.03.2018, 10:00

Zapraszamy na doroczne spotkanie informacyjne dla prasy.

Zwyczajowo zaprezentujemy bieżący plan wystaw, wydawnictw, działalności oświatowej dla dzieci i dorosłych oraz nabytki pozyskane w ubiegłym roku.

2018 rok jest dla nas po dwakroć szczególny. Wyjątkowy, bo jako muzeum historyczne, pragniemy uczcić 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz jako Muzeum Historii Kielc obchodzimy w tym roku 10. rocznicę działalności. Obydwie te okazje są dla nas powodem do wystaw - pierwszej, która otwarta zostanie w czerwcu z okazji dziesięciolecia działalności oraz wystawie jubileuszowej w stulecie odzyskania niepodległości w listopadzie 2018 roku.

W tym roku - w świetle tych wyjątkowych rocznic - Muzeum Historii Kielc zostało koordynatorem tegorocznych obchodów Święta Kielc, które odbędą się w dniach 22-24 czerwca 2018 roku.