Józef Piłsudski w karykaturze.

(22 plansze 100x100 cm)