Klub historyczny "Nad Silnicą"

Termin wydarzenia: 
sobota, 16.02.2019, 10:00

Zaangażowanie duchowieństwa diecezji kielecko – krakowskiej w sprawę narodową
w okresie poprzedzającym powstanie styczniowe,
cz.2, prow. ks. dr Andrzej Kwaśniewski