Klub historyczny "Nad Silnicą"

Termin wydarzenia: 
sobota, 24.11.2018, 10:00

Zaangażowanie duchowieństwa diecezji kielecko – krakowskiej w sprawę narodową w okresie poprzedzającym powstanie styczniowe, prelekcja ks. dr Andrzeja Kwaśniewskiego