Konferencja "Życiorysy niepokornych - Stefan Artwiński (1863-1939)"

Termin wydarzenia: 
czwartek, 24.10.2019, 17:00

Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz dyrektor Muzeum Historii Kielc i Fundacja imienia Stefana Artwińskiego zapraszają na konferencję naukową

Życiorysy niepokornych – Stefan Artwiński (1863–1939)
Data i miejsce obrad: 24 października 2019 r., czwartek
Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Kielcach, ul. Warszawska 5

W 2019 r. przypada 80. rocznica śmierci Stefana Artwińskiego, który przez ponad trzydzieści lat angażował się na rzecz rozwoju Kielc i Polski. Najpierw jako działacz niepodległościowy, następnie społecznik dbający o rozwój szeregu organizacji, wreszcie prezydent miasta, którego nie opuścił po wybuchu II wojny światowej. Jest to dobry moment, aby przypomnieć o tej zasłużonej dla Kielc postaci. Uczestnicy konferencji będą mieli szansę usłyszeć o najciekawszych wątkach dotyczących Stefana Artwińskiego. Zapoznają się także z dziejami jego rodziny, w których jak w soczewce odbija się dwudziestowieczna, burzliwa historia Polski.

 

Program spotkania:

17.00–17.10 – powitanie gości

17.10–17.30 – mgr Wiesława Rutkowska, Stefan Artwiński i jego rodzina w świetle źródeł archiwalnych w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach

17.30–17.50 – dr Dariusz Palacz, Stefan Artwiński, prezes Okręgu Kieleckiego Związku Strzeleckiego

17.50–18.10 – dr Tomasz Domański, Początki okupacji niemieckiej w Kielcach

18.10–18.30 – dr Paweł Wolańczyk, Losy rodziny Artwińskich

18.30–18.50 – prof. zw. dr hab. Adam Massalski, Walka o pamięć o Stefanie Artwińskim po II wojnie światowej

18.50–19.10 – dyskusja, zakończenie konferencji

 

Wstęp wolny