Muzealny Klub Historyczny "Nad Silnicą" ŚUTW

Termin wydarzenia: 
sobota, 14.04.2018, 10:00

Wiersze Juliana Tuwima recytuje Barbara Olszowy. Utwory J.S. Bacha i H. Wieniawskiego odegrają uczniowie Szkoły Muzycznej w Kielcach