Muzealny Klub Historyczny "Nad Silnicą" ŚUTW

Termin wydarzenia: 
sobota, 21.04.2018, 10:00

„Rodzina Marii Skłodowskiej – Curie i związki z Kielecczyzną” – opowie Elżbieta Stec