Oferta dla Przedszkoli

Wprowadzenie w świat wartości estetycznych, wspieranie ciekawości i samodzielności, umiejętność zachowania się w instytucjach  kultury, zainteresowanie zabytkami oraz historią i tradycją małej ojczyzny, umiejętność  wypowiedzi w różnych technikach plastycznych. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne: dziecko przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu, wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą.

 

Kto ty jesteś? Patriotyzm w muzeum
Podczas spotkania uczeń pozna podstawowe terminy związane z funkcjonowaniem muzeum: muzeum, obiekt , kolekcja, regionalizm. Uświadomi sobie związki między historią rodziny a historią danej miejscowości. Rozróżni terminy związane z małą i wielką Ojczyzną.

Muzeum i jego sekrety?
Uczestnik spotkania dowie się co to jest muzeum, czym się zajmuje i jak funkcjonuje. Na czym polega praca muzealnika, kustosza, historyka. Eksponat, zabytek czy kolekcja? Jak należy podchodzić do pamiątek rodzinnych w zestawieniu z wiedzą wyniesioną z muzeum.

Legendy związane z Kielcami
Najmłodsi usłyszą o baśniowych początkach Kielc. Uczniom opowiemy skąd pochodzi nazwa miasta. Przedstawimy najpopularniejsze legendy: o trzech zegarach na kieleckiej dzwonnicy czy legendę o początkach miasta.

Herb Kielc
Wyjaśnimy czym jest heraldyka, jakie są podziały herbów, jakie są znaki heraldyczne i barwy. Uczestnicy poznają herb Kielc, dowiedzą się, kto i kiedy nadał go miastu oraz jak zmieniał się on na przestrzeni epok.

Wprowadzenie do dziejów miasta
Podczas zajęć uczniowie poznają dzieje Kielc od czasów najdawniejszych do współczesnych. Dowiedzą się o historii miasta oraz ludziach, którzy byli z nim związani. Usłyszą o najważniejszych wydarzeniach, które wpłynęły na dzieje Kielc: polityce biskupów krakowskich, dziewiętnastowiecznych powstaniach, działalności Józefa Piłsudskiego, II wojnie światowej. Podczas zwiedzania wystawy zobaczą pamiątki z życia codziennego mieszkańców miasta.

 

Czarownica świętokrzyska
Gdzie mieszkała czarownica świętokrzyska, czym się zajmowała? Jak wyglądała? Podczas spotkania poznamy jej tajemnice, wykonamy jeden z elementów stroju oraz czarodziejską miksturę.

W dawnej kawiarence
Uczestnicy poznają historię kieleckich kawiarni. Jakie zasady obowiązywały przy parzeniu herbaty i kawy, jak nakrywano stoły. Uczniowie wykonają naczynia z masy solnej, zgodnie z zasadami dobrego wychowania nakryją do stołu.

Zakład szewski
Krótka historia dawnego rzemiosła w Kielcach. Ile zakładów szewskich było w Kielcach i jakie wykonywali buty? Uczestnicy poznają terminy związane z powstaniem dawnego obuwia: zelówka, obstalunek, kopyto. Samodzielnie założą prawidła do dawnych butów.

Jak powstawały  ubrania?
Warsztaty  pozwolą poznać historię modnych Kielczanek, jak nazywano poszczególne elementy stroju, jak zmieniała się moda. W części warsztatowej uczestnicy zostaną czeladnikami w dawnym zakładzie krawieckim, wykonają projekt stroju z epoki, uruchomią maszynę Singer oraz uszyją „ stylowy ubiór”.

Walizka z historią
Jakie przedmioty przechodzą do historii? Czy zawsze są to zabytki, dzieła sztuki? Czy historia może zostawić ślad w drobnym przedmiocie, który dla historii miasta może być bardzo ważne. W naszej muzealnej walizce znajdują się przedmioty, które przeniosą uczestników w minioną epokę do starej szkoły, domu pradziadków, czy dawnego zakładu pracy. 

 

Najpiękniejsze miejsca w Kielcach  Podczas zajęć uczestnicy zobaczą najpiękniejsze miejsca i budowle w mieście i poznają ich historię. Wśród nich m.in. Pałac Biskupów Krakowskich, Katedrę, pałacyk Zielińskiego, rynek, kościół pod wezwaniem św. Wojciecha.

Tajemnice starych ulic: Sienkiewicza, Wesoła, Duża, Mała, Bodzentyńska, św. Leonarda
Setki razy mijamy kieleckie kamienice. Kto je zbudował, jakie rodziny w nich mieszkały, jakie kryją historię?  Które kieleckie ulice są najstarsze? Czy podania o istnieniu podziemnych tuneli pod miastem są prawdziwe? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskają uczestnicy spaceru.

Kielecki rynek
W czasie zajęć dowiemy się o początkach kieleckiego rynku i roli jaką odgrywał na przestrzeni  wieków. Poznamy historię przyrynkowych kamienic, pomnika Świętej Tekli, ratusza i radnych, którzy tam obradowali.