Oferta edukacyjna 2016/2017

Muzeum Historii Kielc poprzez lekcje muzealne, warsztaty, wycieczki, serwis przewodnicki przybliża dzieje naszego miasta. Praca na stałej wystawie „Z dziejów Kielc” przy wykorzystaniu muzealnych eksponatów pobudza ciekawość i kreatywność, uwrażliwia na poznawanie piękna, tradycji i kultury Kielc. Proponujemy niekonwencjonalne sposoby poznawania jego historii. Nasza oferta, zawsze dostosowana do podstawy programowej przedstawia się następująco.

 

Lekcje muzealne
Każda z uczestniczących osób dostaje kartę edukacyjną przygotowaną przez pracowników muzeum, która zawiera różnorodne pytania i zadania. Karty wypełnia w czasie lub po zajęciach, pozwalają na uporządkowanie i utrwalenie wiedzy zdobytej w czasie lekcji, a mobilizują do pracy i mogą być podstawa oceny ucznia.

 

Spacery po mieście
Służą bliższemu poznaniu historii ludzi, zabytków, kamienic i ulic.

 

Warsztaty twórcze
Zajęcia, dzięki którym można zdobyć nowe umiejętności. Warsztaty przeznaczone są dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych obejmują zajęcia praktyczne z użyciem różnych technik.

 

Walizka z Historią
Nowa propozycja MHKi - ciekawe spotkanie z historią zamkniętą w walizce. Wydobywamy na światło dzienne przedmioty i wspólnie z uczestnikami staramy się odtworzyć ich historię. Spotkanie może być realizowane także u Państwa w szkole.

 

LEKCJE ZA POMOCĄ SKYPEA
Muzeum Historii Kielc oferuje kieleckim szkołom wszystkich szczebli nauczania możliwość korzystania z internetowych 5-minutowych minilekcji muzealnych związanych z historią Kielc i prowadzonych przez pracowników muzeum w oparciu o zbiory muzealne. Po krótkiej prelekcje/prezentacji istnieje możliwość zadawania przez uczniów pytań.
Do skorzystania z lekcji potrzebne są: komputer, łącze internetowe, komunikator Skype oraz odbiornik TV lub rzutnik z ekranem. Propozycja jest bezpłatna i obejmuje przede wszystkim dni nauki szkolnej.
Nasz adres Skype: MUZEUM DLA SZKÓŁ (zgodnie z wymaganiami komunikatora trzeba nieco wcześniej nawiązać pierwszy kontakt z muzeum lub podać nam własny adres skype'owy).
 
Proponujemy następujące tematy minilekcji, które można wykorzystać jako element historii lokalnej na lekcjach poświęconych historii Polski oraz inne, zgłoszone na prośbę grup.

  1. Powstanie i lokacja Kielc
  2. Biskup Jakub Zadzik i jego pałac
  3. Tadeusz Kościuszko w Kielcach
  4. Kielce w czasie powstania styczniowego
  5. Kielce po powstaniu styczniowym
  6. Kielce wojewódzkie i działalność Stanisława Staszica
  7. Śladami Józefa Piłsudskiego w Kielcach
  8. Kielce w czasie okupacji niemieckiej. 
     

DODATEK: MATERIAŁY Z ZADANIAMI DLA DZIECI
Zamieściliśmy poniżej 5 różnych kart w formie pdf, które można zapisać i wydrukować do własnego użytku. Niektóre karty ściśle nawiązują do ogólnej wiedzy o Kielcach i jego historii, inne służą przede wszystkim do dobrej zabawy. Zarówno starsze i młodsze dzieci, jak i dorosłych zachęcamy do wspólnego korzystania z kart przygotowanych przez pracowników muzeum.