Poszukujemy informacji o Herbach, dzielnicy Kielc!

Muzeum Historii Kielc zwraca się do obecnych i dawnych mieszkańców Herbów z gorącą prośbą o pomoc w zebraniu materiałów do wystawy o tej dzielnicy Kielc. Stare fotografie, dokumenty, a także wspomnienia z Herb i o Herbach.

Zapraszamy 28 kwietnia o godz. 17 do Biblioteki Publicznej, filia nr 4 przy ul. Górniczej 64, w budynku szkoły.

Czekamy również na kontakt w muzeum: telefoniczny -41 340 55 26, elektroniczny - myslinski@mhki.kielce.eu oraz na naszym facebooku, dostępnym także ze strony muzealnej