Promocja wydawnictwa

Termin wydarzenia: 
piątek, 20.04.2018, 17:00

Promocja książki ks. Władysława Siarkowskiego „Materiały do etnografii i historii Kielc. Pisma wybrane i rozproszone”

Wydawnictwo do druku przygotowali prof. dr hab. Krzysztof Bracha i dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK.

Wydawnictwo ukazało się nakładem KTN.