Przetargi 2009 - 2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świadczenie usługi ochrony i sprzątania obiektu Muzeum Historii Kielc oraz utrzymanie czystości terenów zewnętrznych i dbanie o zieleń. Numer ogłoszenia: 338510 - 2010; data zamieszczenia: 20.10.2010

 

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności ponownej ocenie ofert i ponownym wyborze czynności najkorzystniejszej (pdf)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Druk sześciu wydawnictw Muzeum Historii Kielc. Numer ogłoszenia: 375358 - 2010; data zamieszczenia: 19.11.2010

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (PDF)

Druk dwóch wydawnictw Muzeum Historii Kielc. Numer ogłoszenia: 199846 - 2010; data zamieszczenia: 07.07.2010

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Druk ulotki, plakatów, folderów dla Muzeum Historii Kielc - Numer ogłoszenia: 13160 - 2010; data zamieszczenia: 15.01.2010

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Muzeum Historii Kielc ul. św. Leonarda 4, 25-303 Kielce na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) po dokonaniu oceny złożonych ofert informuje o wyniku postępowania na: "Druk ulotki, plakatów, folderów dla Muzeum Historii Kielc"