Splendor Cathedralis: katolickie świątynie - zakrystia czy garderoba: o splendorze potrydenckich nabożeństw

grafika splendor
Termin wydarzenia: 
piątek, 25.02.2022, 18:00

Z okazji wystawy Splendor Cathedralis proponujemy chwile refleksji nad bogactwem i zróżnicowaniem decorum wyznań chrześcijańskich i ich religijnych wspólnot żyjących w Kielcach przynajmniej od dwóch stuleci. Kontrreformacyjna odnowa Kościoła rzymskiego przyniosła bezprecedensowy rozkwit wszelkich nurtów sztuk plastycznych, muzyki. Wtedy też powstały na nowo teatralne scenariusze mszy i nabożeństw kościelnych. Krzysztof Myśliński zaprasza na opowieść o wspaniałości nowożytnych mszy, którą uzupełni bogatym wyborem ilustracji. Spotkanie odbędzie się w siedzibie muzeum przy ul. Świętego Leonarda 4.

Przypominamy że nadal działamy w reżimie sanitarnym. Obowiązują paszporty covidowe.