Spotkanie "Klubu nad Silnicą"

Termin wydarzenia: 
sobota, 18.09.2021, 10:00

Spotkanie klubu Uniwersytety Trzeciego Wieku poprowadzi Halina Główkowska, wygłaszając prelekcję pt. "Pandemia polio w USA".

Spotkania będą odbywać się w obowiązującym reżimie sanitarnym. Wszystkich zainteresowanych udziałem w pracach Klubu prosimy o kontakt z Bogną Matachowską: tel. 664 458 393.