Świętogen - spotkanie Świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicznego

Termin wydarzenia: 
poniedziałek, 05.03.2018, 17:00

"Znani Polacy - z Kresów, Podola, Wołynia, (wybrane postacie)" -  II część.

Wykład mgr Jadwigi Adamczak