Z MUZEALNYCH ZBIORÓW: Ekslibrisy w zbiorach MHKi

grafika z muzealnych zbiorow
Termin wydarzenia: 
środa, 18.05.2022, 17:00

Ekslibris lub Ex libris (łacińskie „z książek") to znak własnościowy danego egzemplarza książki, służący do oznaczania własności woluminu. Wywodzi się z odręcznych not, wpisywanych na kartach ksiąg w drugiej połowie XIV wieku, które z czasem zastąpiły wklejane ozdobne ilustracje graficzne z nazwiskiem właściciela, a współcześnie najczęściej zwykłe pieczątki. Obecnie ekslibris stał się formą grafiki, a jego pierwotna funkcja użytkowa zanika, ustępując miejsca funkcji estetyczno – artystycznej. W zbiorach Muzeum Historii Kielc znajduje się kolekcja znaków własnościowych złożona zarówno z ekslibrisów użytkowych oraz ekslibrisów okolicznościowych wydawanych przeważnie przez instytucje dla upamiętnienia ważnych wydarzeń. Są to m.in. ekslibrisy kieleckiego oddziału „Domu Książki” poświęcone jubileuszowi IX wieków Kielc, Świętokrzyskim Dniom Kultury, 1000-leciu Państwa Polskiego, 5 Zjazdowi PZPR, 100 rocznicy urodzin W.I. Lenina. Ich projektantem była m.in. kielecka artystka Jadwiga Trzcińska. Spotkanie poprowadzi Leszek Dziedzic.