Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.