Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż zasilacza awaryjnego UPS wraz z bateriami do systemu CCTV zainstalowanego w Muzeum Historii Kielc