Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznej kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego budynku Muzeum Historii