Edukacja dla dorosłych

PROGRAM SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH NA 2023 ROK.

WIECZÓR W MUZEUM
11.01 środa, g. 17 - Na Nowy Rok – Kielce na starych fotografiach 
15.02 piątek, g. 17 - Działalność żydowskiej Rady Starszych w Kielcach w okresie okupacji 1939-1942
15.03 środa, g. 17  - Dynastie chasydzkie w miasteczkach regionu świętokrzyskiego
22.03 środa, g. 17 - Jak w Kielcach meble wyginano
19.04 środa, g. 17  - Kielczanie w hołdzie konstytucji Stanów Zjednoczonych. Rok 1926
05.05 środa, g. 17  - Kielczanki w świecie mody. Lata 30-te XX w.
24.05 środa, g. 17  - Spotkanie z Pawłem Grzesikiem autorem książki „Kielce u progu niepodległości w obiektywie Jana Ziembińskiego”
14.06 środa, g. 17 - Kielecki samorząd w II RP. Blaski i cienie
21.06 środa, g. 17  - Nie tylko fundator synagogi. Sylwetka Mojżesza Pfeffera

31.09 środa, g. 17 - Kielce powojenne. Prezentacja prywatnych archiwów fotograficznych przekazanych do
18.10 środa, g. 17  - Dzień patrona. Nauczyciele kieleckich szkół. Wybrane historie
25.10 środa, g. 17  - Jadwiga Trzcińska a polskie malarstwo powojenne.
08.11 środa, g. 17   - Jadwiga Trzcińska na tle kieleckiego środowiska plastycznego - rozmowa ze Stanisławą Zacharko-Łagowską
22.11 środa, g. 17  - Osiedle Bastion - tajemnica osiedla przy ul. Zagórskiej
06.12 środa, g. 17 - Znane i nieznane. Dwadzieścia lat twórczości Jadwigi Trzcińskiej

W PIĄTKOWY WIECZÓR
17.02 piątek, g. 17  - Spotkanie z Krzysztofem Lorkiem, autorem książki „Motywy kieleckie na pocztówkach PTTK”
24.02 piątek, g. 17  - Żydowskie zakłady fotograficzne w Kielcach: Wytwórnia materiałów fotograficznych „ORION”.
10.03 piątek, g. 17 - Spotkanie z Dominikiem Flisiakiem autorem książki „Jakob  Steinhadrt (1887-1968). Życie i działalność”
28.04 piątek, g. 17 - Historia osiedla 25-lecia PRL (KSM)
07.07 piątek, g. 17 - Stan majątkowy kolegium mniejszego kapituły kieleckiej w XV i XVI w. na tle innych kolegiów regionu 
18.08 piątek, g. 17 - Kieleccy radni żydowscy   
24.11 piątek, g. 17 - Indywidualizm w życiu i sztuce - Jadwiga Trzcińska - rozmowa z Marianem Ruminem
15.12 piątek, g. 17 - Materiały Józefa Kłodawskiego w zbiorach Muzeum Historii Kielc

Z MUZEALNYCH ZBIORÓW 
08.02 środa, g. 17 - Żydzi w Kielcach  na fotografii ze zbiorów MHKi
12.04 środa, g. 17  - Widokówka jako źródło historyczne na przykładzie zbiorów MHKi
13.09 środa, g. 17 - Kielce powojenne. Prezentacja prywatnych archiwów fotograficznych przekazanych do MHKi (m.in. Antoni Łapiński, Karol Kuśmider, Ryszard Jakubowski)

W SAMO POŁUDNIE     
29.01 niedziela g. 12 -  Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Kielce - Keltz. Historia społeczności żydowskiej”
04.06 niedziela g. 12 - Zakończenie wystawy „Kielce - Keltz. Historia społeczności żydowskiej”  oraz prelekcja „Niezrealizowane projekty budowlane gmin żydowskich na ziemi kieleckiej” 
29.10 niedziela g. 12 - Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Osobna. Jadwiga Trzcińska. Życie i twórczość”. 
19.11 niedziela  g. 12  - Inteligencki etos - kielecka rodzina Trzcińskich

SPACERY HISTORYCZNE    
16.04 niedziela  g. 11 - Śladami zaginionych kapliczek – Aleja Karczówkowska
14.05 niedziela  g. 11 - Barwinek. W poszukiwaniu zaginionego rynku
23.07 niedziela  g. 11 - Spacer dla turystów – Tajemnice zamkowego wzgórza

12.08.sobota g. 11 - Ze Wzgórza Apaczów na Pierścienicę
23.09 sobota  g. 11 - Cmentarz prawosławny w Kielcach 
08.10 niedziela  g. 11 - Cmentarz żydowski w Kielcach

SPACERY RODZINNE
02.04. niedziela g. 11 - Kielce dawniej i dziś
18.06. niedziela g. 11 - Ważne budynki w naszym mieście
15.10. niedziela g. 11  - Skarby Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica
 
MUZEALNE LATO W PARKU
14.07 piątek, g. 18 - Kielecka synagoga
4.08 piątek, g. 18 - Czy Kielce są miastem zabytków?
11.08 piątek, g. 18 - Kielczanie na wakacjach
25.08 piątek, g. 17 - Niewybudowane miasto. Architektoniczne wizje Kielc 

OKOLICE KIELC - SPOTKANIA Z DARIUSZEM KALINĄ
24.03 piątek, g. 17 - Wieś Zagórze z dworem
12.05 piątek, g. 17 - Wieś Zgórsko
29.09 piątek, g. 17 - Wieś Posłowice
17.11, piątek, g. 17 - Wieś Zagnańsk 

PORADNIA MUZEALNA  
O domowych pamiątkach i dokumentach - 4 spotkania i konsultacje z pracownikami muzeum
Terminy - 4.03,  27.05, 05.08, 04.11 , w soboty w godz. 12.00-16.00