Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja_pochod_pocztowka

Święto Konstytucji 3 Maja, uchwalonej w 1791 r., jest obecnie jednym z najważniejszych świąt państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest ono obchodzone na pamiątkę uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie spisanej konstytucji.

W Kielcach po raz pierwszy obchodzono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1916 r., po ostatecznym wyparciu wojsk rosyjskich. Według informacji Naczelnego Komitetu Narodowego z obchodów prowincjonalnych oprócz łódzkiego i lubelskiego najokazalszy był obchód w Kielcach. Manifestanci przeszli od katedry pod pomnik Stanisława Staszica w parku. Wzięli w nim udział również Żydzi, chociaż próbowano odmówić im prawa uczestnictwa w obchodach, a w trakcie pochodu doszło do starć. Manifestacja z 3 maja 1916 r. była jedną największych w okresie I wojny światowej w Kielcach.

Zaraz po odzyskaniu niepodległości, już w 1919 r., 3 maja został ogłoszony świętem narodowym. Ponadto, do ustawy majowej nawiązywała preambuła pierwszej, uchwalonej przez sejm w 1919 r. konstytucji. Jej przywołanie było dowodem tradycji i ciągłości państwowości polskiej. Od 1925 r. oprócz święta państwowego było to także święto religijne, co wywoływało ostry sprzeciw ze strony ugrupowań lewicowych, które w takiej sytuacji szczególnie akcentowały obchody pierwszomajowego Święta Pracy. 

W czasie II wojny obchody święta 3 Maja symbolizowały opór i walkę z okupantem.
Po 1945 r. komunistyczne władze akcentowały przede wszystkim Święto Pracy, przeciwstawiając je obchodom 3 Maja. W związku z tym nie odbywały się państwowe uroczystości związane z tą rocznicą, a wszelkie próby uczczenia święta kończyły się zwykle szykanami ze strony milicji i Służby Bezpieczeństwa. Dopiero wiosną 1981 r. odbyły się uroczyste, oficjalne obchody rocznicy Konstytucji, a Ustawa Rządowa wróciła do pamięci społecznej Polaków. Prawdziwy przełom przyniósł jednak dopiero 1990 rok. Nowo wybrane Sejm i Senat powróciły do tradycji i proklamowały dzień 3 Maja świętem państwowym.