Street art w Berlinie. Wystawa fotografii Natalii Krzysiek

http://mhki.kielce.eu/sites/default/files/images/wystawa-czasowa/20191007/intro-str-glowna.jpg