Aktualne wystawy czasowe

Termin wystawy:
08.12.2018 do 31.01.2019

*** Wystawa została przedłużona do 31 stycznia 2019 roku.

Są przedmioty, które mogą nam coś podpowiadać: drzwi - o możliwości otwarcia ich; stòł - o miejscu dla gościa przy nim. Namalowałem na starych drzwiach i na desce ze stołu ikony, aby przypominały nam o Ewangelii.
Do Polski, także do Kielc, przybywa wiele osób z Ukrainy, a czasem z bardziej odległych krajów, przezwyciężając opór granic. Przyjmują trudne warunki życia i ciężką pracę...

Zaproszenie ze strony Muzeum Historii Kielc stwarza mi możliwość zaprezentowania kilku ikon. Wykonując je, wzorowałem się na tych związanych z tradycją ukraińską, obecną w dawnej wielonarodowej Rzeczpospolitej. Naśladowałem ikony z XV i z początku XVI wieku( „Chrystus Pantokrator", „Zstąpienie do piekieł" i „Wskrzeszenie Łazarza" z cerkwi z okolic Lwowa: „Ukrzyżowanie Pańskie" i „Matka Boża Hodegetria" z cerkwi w Owczarach - okolice Nowego Sącza). Malując "Boże Narodzenie", byłem zainspirowany ikoną z drugiej połowy XVI w., która znajduje się w Muzeum Czartoryskich w Krakowie.

Termin wystawy:
09.11.2018

W przededniu oficjalnych uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszamy na otwarcie wystawy "Album Legionów" - przywołującej wydarzenia z okresu walk o niepodległość.

W zbiorach Muzeum Historii Kielc znajduje się album fotograficzny z okresu walk Legionów...