Wystawy w przygotowaniu

Plakat do wystawy Alicji Wikło

Alicja Wikło

Malarka. Mieszka i tworzy w Suchedniowie. Absolwentka wydziału historii sztuki Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych z plastyki i wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim. Od 24 lat nauczyciel plastyki i wiedzy o...