Wystawy w przygotowaniu

Plakat wystawy "Czesław Łagowski. Malarstwo. Grafika. Ceramika"

„Twórczość plastyczna Czesława Łagowskiego przez dziesiątki lat funkcjonowała w artystycznej przestrzeni jako tzw. drugie zajęcie (pasja), obok pracy zawodowej w znacznym stopniu o charakterze administracyjnym czy też pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym – w kieleckim Plastyku. Dopiero...