Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Muzeum Historii Kielc