Unieważnienie naboru na stanowisko pracy: adiunkt

P.o. Dyrektora Muzeum Historii Kielc unieważnia nabór na wolne stanowisko adiunkta muzealnego w Muzeum Historii Kielc, ogłoszony w dniu 17 lipca 2020 r. na stronie internetowej muzeum z przyczyn organizacyjnych.

Dokumenty złożone drogą elektroniczną zostały trwale usunięte.