Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi druku wydawnictw: Źródła do dziejów Kielc, z. 13, Studia Muzealno-Historyczne, t. 13