Zmiany w publikowaniu ogłoszeń

Od 1 stycznia 2022r. wszystkie ogłoszenia będą zamieszczane na stronie BIP pod adresem https://mhki.bip.gov.pl/