GMACH LEONARDA, ZAMIERZONY KLASZTOR SIÓSTR MIŁOSIERDZIA. Źródła do dziejów Kielc, seria nowa, zeszyt 2

Autor: Krzysztof Myśliński
Redakcja: Krzysztof Myśliński
Projekt okładki serii i skład: Anna Góra-Klauzińska
Wydawca: Muzeum Historii Kielc, Kielce 2011
Format: 22,2 x 22 cm, s. 27
Oprawa: miękka
Cena: 5 zł

Dostępność: 
aktualnie w sprzedaży