Sala dla kolekcjonera

Marcin Bolforski i Adam Rzadkowski

Plakat wystawy "Sala dla kolekcjonera"
Termin wystawy: 
04.09.2020 do 04.10.2020

4 września 2020 r. o 17.00 zapraszamy na otwarcie wystawy „Sala dla kolekcjonera”.

Na wystawie zaprezentowane zostaną zbiory dwóch kieleckich kolekcjonerów: Marcina Bolforskiego i Adama Rzadkowskiego.

Kolekcja Marcina Bolforskiego rozwijana jest od ponad 10 lat. Z początku tworzyły ją przedmioty związane z Wojskiem Polskim z okresu II Rzeczypospolitej, następnie w kręgu zainteresowań kolekcjonera pojawiły się pamiątki dotyczące Żandarmerii Wojskowej a także wojskowe rowery. Na wystawie zaprezentowane zostaną między innymi elementy ubioru i wyposażenia żandarmerii (w tym na przykład oryginalny portfel żandarmski wz.31) oraz unikalne rowery (wz.35 – PWU typ XX – dla wojska z uchwytami na karabin i PWU typ XXI – dla oddziałów Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego). Warto nadmienić, iż Marcin Bolforski jest autorem książek na temat żandarmerii i rowerów w wojsku.

Adam Rzadkowski  zaprezentuje wybrane przedmioty ze zbioru gromadzonego od niemal 20 lat. Głównym tematem jego zainteresowań i obszarem badań jest barwa i broń Wojska Polskiego oraz służba żołnierza polskiego w okresie 20-lecia międzywojennego. W każdej z grup prezentowanych eksponatów znajdują się przedmioty związane w różny sposób  z Kielcami i regionem: poprzez miejsce produkcji, właścicieli i użytkowników oraz miejsca użytkowania. Ta część ekspozycji skupiać się będzie wokół czterech głównych obszarów tematycznych: „W żołnierskiej izbie koszarowej”, „Pod pokładem okrętu”, „W służbie żandarmerii”, „Na bitewnym szlaku”. Do najcenniejszych eksponatów należą hamak marynarski, naczynia kuchenne oraz oryginalne elementy wyposażenia i umundurowania żołnierza polskiego z lat 1927-39.

 

A.  Rzadkowski w inscenizacji historycznej
A. Rzadkowski w inscenizacji historycznej 2
Część zbiorów M. Bolforskiego
M. Bolforski w inscenizacji historycznej