Średniowieczne skarby Kielc.

Rękopiśmienne księgi dawnej Biblioteki kolegiaty kieleckiej

Termin wystawy: 
04.09.2019 do 06.10.2019

Czwartego września 2019 r., po kilku latach przygotowań, we współudziale i z inspiracji prof. dr hab. Krzysztofa Brachy, Muzeum Historii Kielc udostępnia wystawę zatytułowaną „Średniowieczne skarby Kielc. Rękopiśmienne księgi dawnej biblioteki kapituły kieleckiej”. Dotychczas kieleckim wiekom średnim i najstarszym losom naszego miasta poświęcono tylko fragment stałej ekspozycji historycznej w Muzeum Historii Kielc, a średniowieczne Kielce zaistniały w świadomości kielczan dzięki wcześniejszym wystawom prezentowanym w Muzeum Świętokrzyskim i Muzeum Narodowym w Kielcach.

Prezentowana obecnie niewielka ale bardzo ważna ekspozycja obrazuje dzieje zbiorów kieleckiej Biblioteki kapitulnej i Seminarium Duchownego. W salach wystaw czasowych naszego muzeum, przez ponad miesiąc będzie można poznawać tę fascynującą historię.

Prezentowana ekspozycja odkrywa przed nami tajemnice, które powinny już wcześniej ujrzeć światło dzienne. Niewiele osób przecież wie, że to właśnie w kieleckich zbiorach znajduje się rękopis słynnej pieśni (hymnu) Mistrza Wincentego Gaude Mater Polonia (Raduj się Matko Polsko). Poznamy zatem historię tego rękopisu, dzieła zachowanego w „Antyfonarzu kieleckim” z 1372 r. Wśród dzieł unikalnych wymienić także warto Statuta vel praecepta scholarum – fragment dydaktycznego poematu żakowskiego,  rękopis kolekcji kazań średniowiecznego kaznodziei Łukasza z Wielkiego Koźmina, czy wreszcie zapis modlitwy Salve Regina po polsku (O dobrothliva o slothka dzyevycze).

Podkreślić należy, że w kręgu kształtowania się najstarszej tradycji i historii Kościoła Katolickiego w Kielcach mieści się postać Wincentego z Kielc, autora Żywotu Mniejszego (Vita minor) i Żywotu Większego (Vita maior) Św. Stanisława.

Wystawa pomoże zrozumieć trud średniowiecznych pisarzy, kopistów i introligatorów oraz efekt ich pracy – prawdziwe dzieła sztuki. To jednocześnie świadectwo tradycji kulturalnych Kielc, które przez kilkaset lat były prywatnym miastem biskupów krakowskich i pod ich opieką kształtowały swoją tożsamość.

Na wystawie zaprezentowana zostanie również rekonstrukcja średniowiecznego skryptorium z opactwa benedyktynów w Tyńcu użyczona do wystawy przez fundację  Chronić Dobro, zajmującą się promocją  dziedzictwa opactwa Benedyktynów w Tyńcu.