Tajemnica cerkwi

Termin wystawy: 
30.11.2019

Zapraszamy na wystawę fotografii Antoniego Myśliwca "Tajemnice cerkwi" - do zobaczenia. w Małej Galerii Muzeum Historii Kielc.

Kielecka cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja to świątynia prawosławna. Pierwsza cerkiew, pw. Wniebowstąpienia, mieściła się na dzisiejszym skwerze Żeromskiego powstała w latach 60. XIX stulecia. Przetrwała do 1934 r., kiedy została rozebrana. Kolejny zbór prawosławny zaczął powstawać w 1902 r. u zbiegu ulic Chęcińskiej i Karczówkowskiej.

Świątynia przy ulicy Bodzentyńskiej 46 zwieńczona jest hełmem z prawosławnym krzyżem. Za jego progami roztacza się niezwykłe piękno ikon. Antoni Myśliwiec znany z niezwykłego podejścia do fotografowanego tematu, urzeczony urokiem tego miejsca, wracał tu wielokrotnie, by utrwalić na zdjęciach misteryjność obrządku, zaangażowanie wiernych.

Na wystawie można zobaczyć fotografię prezentujące „Tajemnicę cerkwi”.