Zaraza. O chorobach i zdrowiu w Kielcach i w regionie

Zaraza. O chorobach i zdrowiu w Kielcach i w regionie - plakat
Termin wystawy: 
01.04.2022 do 31.07.2022

Głównymi wątkami poruszonymi na wystawie będą: warunki sanitarno-higieniczne panujące w miastach i miasteczkach (ze szczególnym uwzględnieniem Kielc) oraz stan opieki zdrowotnej, wierzenia i przesądy dotyczące zdrowia i choroby od czasów najdawniejszych po współczesność. Punktem mocno eksponowanym będzie postęp w medycynie, przypadający od II poł. XIX w. po początek XX w. Ekspozycję tworzyć będą różnorodne przedmioty związane z higieną, medycyną i życiem codziennym oraz aranżacje odnoszące się do życia codziennego. Całość uzupełnią fotografie, ryciny, wykresy prezentujące dane zjawiska oraz materiały audiowizualne. Istotnym elementem wystawy będzie również nawiązanie do aktualnej sytuacji pandemicznej.

Materiały prezentowane na wystawie pochodzą z:
Muzeum Historii Kielc, Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej. Park Etnograficzny w Tokarni, Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej. Oddział Muzeum Warszawy, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Archiwum Państwowego w Kielcach, Archiwum Akt Nowych, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II, zbiorów dr. Jerzego Krzewickiego, zbiorów Adama Rzadkowskiego.