Przedszkola

LEKCJE

Kto ty jesteś? Patriotyzm w muzeum
Podczas spotkania uczeń pozna podstawowe terminy związane z funkcjonowaniem muzeum: muzeum, obiekt, kolekcja, regionalizm. Uświadomi sobie związki między historią rodziny a historią danej miejscowości. Rozróżni terminy związane z małą i wielką Ojczyzną.

Muzeum i jego sekrety?
Co to jest muzeum, czym się zajmuje, jak funkcjonuje? Na czym polega praca muzealnika, kustosza, historyka? Eksponat, zabytek czy kolekcja? Dzięki wiedzy nabytej podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak postępowac z pamiątkami rodzinnymi.

Legendy związane z Kielcami
Najmłodsi usłyszą o baśniowych początkach Kielc. Uczniom opowiemy skąd pochodzi nazwa miasta oraz przedstawimy najpopularniejsze legendy: o trzech zegarach na kieleckiej dzwonnicy czy legendę o powstaniu osady, która później stała się naszym miastem.

Herb Kielc
Wyjaśnimy czym jest heraldyka, jakie są podziały herbów, jakie są znaki heraldyczne i barwy. Uczestnicy poznają herb Kielc, dowiedzą się, kto i kiedy nadał go miastu oraz jak zmieniał się on na przestrzeni epok.

Historia miasta dla najmłodszych
Podczas zajęć uczniowie poznają dzieje Kielc od czasów najdawniejszych do współczesnych. Dowiedzą się o historii miasta oraz ludziach, którzy byli z nim związani. Usłyszą o najważniejszych wydarzeniach, które wpłynęły na dzieje Kielc: polityce biskupów krakowskich, dziewiętnastowiecznych powstaniach, działalności Józefa Piłsudskiego, II wojnie światowej. Podczas zwiedzania wystawy zobaczą pamiątki z życia codziennego mieszkańców miasta.

 

WARSZTATY

Archeologiczne poszukiwania skarbów
Uczestnicy dowiedzą się, czym zajmuje się archeolog. Poznają podstawy pracy archeologa: z jakich narzędzi korzysta i w jaki sposób rekonstruuje odnalezione fragmenty naczyń.

Muzealna szkoła czarownic
Gdzie mieszkała czarownica świętokrzyska, czym się zajmowała? Jak wyglądała? Podczas spotkania poznamy jej tajemnice. Dzięki magicznej pajęczynie dowiesz się jaki zawód możesz wykonywać, uczestnicy zdobędą wiedzę jak usiąść na miotle. Wykonają magiczną czarodziejską miksturę.

W dawnej kawiarence
Uczestnicy poznają historię kieleckich kawiarni. Jakie zasady obowiązywały przy parzeniu herbaty i kawy, jak nakrywano stoły? Uczniowie wykonają naczynia z masy solnej, zgodnie z zasadami dobrego wychowania nakryją do stołu.

Zakład szewski
Krótka historia dawnego rzemiosła w Kielcach. Ile zakładów szewskich było w Kielcach i jakie wykonywali buty? Uczestnicy poznają terminy związane z powstaniem dawnego obuwia: zelówka, obstalunek, kopyto. Samodzielnie założą prawidła do dawnych butów.

Jak powstawały  ubrania?
Warsztaty  pozwolą poznać historię modnych Kielczanek. Dowiedzą się jak nazywano poszczególne elementy stroju, jak zmieniała się moda. W części warsztatowej uczestnicy zostaną czeladnikami w dawnym zakładzie krawieckim, wykonają projekt stroju z epoki, uruchomią maszynę Singer oraz uszyją „ stylowy ubiór”.

Sekrety dawnych urządzeń
Warsztaty rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie. Jak działały dawne przedmioty i urządzenia. Uczestnicy będą mieli możliwość pracy m.in. na starej maszynie do liczenia, maszynie do pisania, ręcznej maszynie do szycia

Walizka z historią
Jakie przedmioty przechodzą do historii? Czy zawsze są to zabytki, dzieła sztuki? Czy historia może zostawić ślad w drobnym przedmiocie, który dla historii miasta może być bardzo ważne. W naszej muzealnej walizce znajdują się przedmioty, które przeniosą uczestników w minioną epokę do starej szkoły, domu pradziadków, czy dawnego zakładu pracy. 

 

SPACERY

Poszukujemy zabytków w Kielcach
Podczas zajęć uczestnicy zobaczą najpiękniejsze miejsca i budowle w mieście i poznają ich historię. Wśród nich m.in. Pałac Biskupów Krakowskich, Katedrę, pałacyk Zielińskiego, rynek, kościół pod wezwaniem św. Wojciecha.

Tajemnice starych ulic
Setki razy mijamy kieleckie kamienice. Kto je zbudował, jakie rodziny w nich mieszkały, jakie kryją historię?  Które kieleckie ulice są najstarsze? Czy podania o istnieniu podziemnych tuneli pod miastem są prawdziwe? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskają uczestnicy spaceru.

Kielecki rynek
W czasie zajęć dowiemy się o początkach kieleckiego rynku i roli, jaką odgrywał na przestrzeni  wieków. Poznamy historię przyrynkowych kamienic, pomnika Świętej Tekli, ratusza i radnych, którzy tam obradowali.