Kalendarz wydarzeń

26 Marzec 2021

KIELECKIE CURRICULUM VITAE: Wędrująca osada (spotkanie online)

Termin wydarzenia: 
piątek, 26.03.2021, 18:00

Drugie spotkanie o historii miasta pomiędzy powstaniem pierwszej osady a założeniem miasta lokacyjnego. Jak powoli zbliżały się do siebie: kolegiacka osada na Wzgórzu Zamkowym i biskupie, lecz przez świeckich zamieszkane, miasto. Gdzie były najstarsze place targowe i czy ul. Orla kryje jakąś tajemnicę? O Kielcach do kresu średniowiecza opowie Krzysztof Myśliński na żywo na muzealnym Facebooku.

Najkrótsza historia Kielc. Cykl dziesięciu wykładów o tysiącletniej historii miasta, prezentowanych w każdy ostatni piątek miesiąca. Mówić będą muzealni historycy - popularnie,  przystępnie, i z licznymi ilustracjami.