Kalendarz wydarzeń

22 Wrzesień 2021

Kłopotliwe dziedzictwo. Zabytki poprzemysłowe w dolinach Bobrzy, Kamiennej i Czarnej Koneckiej. Seminarium naukowo-konserwatorskie

grafika_konferencja_klopotliwe_dziedzictwo
Termin wydarzenia: 
środa, 22.09.2021, 09:00

Wydobycie i przeróbka kruszców oraz przemysł metalurgiczny rozwijający się w dolinach Bobrzy, Kamiennej i Czarne Koneckiej pozostawiły po sobie bogate dziedzictwo materialne.  Już w okresie II Rzeczpospolitej powstały pierwsze projekty jego systemowej ochrony. W 2 .pol. XX. w. w kręgu prof. Jana Pazdura powstala idea urządzenia Ekomuzeum Doliny Kamiennej, która nie doczekała się jednak pełnej realizacji.  Ostatnie trzydziestolecie to jednak okres postępującego zaniedbania wielu z cennych zabytków poprzemysłowych i w znacznie mierze utraconej szansy na ich trwałe wpisanie w pejzaż kulturowy, społeczny i promocyjny regionu. Straciła tez żywotność większość zabiegających  o to  poprzednio środowisk społecznych i badawczo-konserwatorskich.  

Uważamy za konieczne  przywrócenie w Kielcach forum skupiającego badania i wysiłki zmierzające do ocalenia materialnych pozostalości kilku stuleci rozkwitu świętokrzyskiego  górnictwa i przemysłu metalowego.

Plan konferencji:

Plakat_konferencja_dzielo_potezne