Kalendarz wydarzeń

28 Styczeń 2022

Budownictwo cerkiewne w Królestwie Polskim

Termin wydarzenia: 
piątek, 28.01.2022, 18:00

Już w czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów na obszarze późniejszego Królestwa Polskiego mieszkali prawosławni. W stuleciu  władzy rosyjskiego imperium ich liczba systematycznie rosła. Dzieje prawosławnych świątyń, ich forma architektoniczna i symboliczna funkcja, wreszcie losy w niepodległej Rzeczpospolitej - w miastach Królestwa, a szczególnie guberni kieleckiej to treść ilustrowanego wykładu Krzysztofa Myślińskiego w siedzibie muzeum.

Przypominamy że nadal działamy w reżimie sanitarnym. Obowiązują paszporty covidowe. Spotkanie będzie równocześnie transmitowane na muzealnym Facebooku.