Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi druku folderu "Splendor Cathedralis"