Edukacja muzealna na stałej wystawie "Z dziejów Kielc"

Edukacja muzealna realizowana na stałej wystawie Z dziejów Kielc” poszerza wiedzę  na temat zbiorów- eksponatów muzealnych zebranych na wystawach.  Daje możliwość omówienia ich w szerszym kontekście historycznym, społecznym.

Posiadamy ofertę edukacyjną dla różnych grup odbiorców (przedszkoli, szkół , dorosłych, dzieci i rodzin). Lekcje muzealne i warsztaty prowadzą muzealnicy  dostosowane są do indywidualnych potrzeb naszych odbiorców i stwarzają nie tylko możliwość pogłębienia wiedzy zarówno o naszym mieście ale także o regionie.

Program lekcji i warsztatów muzealnych adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym aż po uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka lekcji muzealnych odpowiada założeniom szkolnych programów nauczania, a także uzupełnia i poszerza zawarty w nich zasób wiadomości. Sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do wieku ich uczestników.

Warsztaty

Zajęcia przeznaczone dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych. Odbywają się na salach  wystawowych oraz sali edukacyjnej. Uczestnicy zdobywają oprócz wiedzy teoretycznej nowe umiejętności korzystając z właściwych urządzeń i technik. ( warsztaty krawiecki, szewskie, kaligraficzne, obsługa dawnych urządzeń)

Lekcje muzealne

Lekcje muzealne adresowane są do grup zorganizowanych. Odbywają się w przestrzeni wystawy stałej „ Z dziejów Kielc” oraz w sali edukacyjnej. Lekcja może składać się m.in. z pogadanki wprowadzającej główny temat,  prezentacji multimedialnej z możliwością zwiedzania ekspozycji i dyskusji.  Uczestnicy otrzymują karty edukacyjne zawierające różnorodne pytania i zadania. Muszą je  samodzielnie rozwiązać wykorzystując różnorodne elementy/eksponaty  na wystawie.

Spacery

Adresowane do wszystkich grup wiekowych. Wycieczki muzealne umożliwiają zapoznanie się z historia miasta, historia jego architektury. Uczestnicy poznają również historie ludzi, którzy tworzyli miasto. Odbiorcami spacerów, są różne grupy wiekowe. Wycieczki muzealne umożliwiają poznanie historii ludzi, którzy tworzyli miasto. Uczestnicy poznają  historię architektury, oraz sekrety kieleckich ulic.

 

LEKCJE ZA POMOCĄ SKYPEA
Muzeum Historii Kielc oferuje kieleckim szkołom wszystkich szczebli nauczania możliwość korzystania z internetowych 5-minutowych minilekcji muzealnych związanych z historią Kielc i prowadzonych przez pracowników muzeum w oparciu o zbiory muzealne. Po krótkiej prelekcje/prezentacji istnieje możliwość zadawania przez uczniów pytań.
Do skorzystania z lekcji potrzebne są: komputer, łącze internetowe, komunikator Skype oraz odbiornik TV lub rzutnik z ekranem. Propozycja jest bezpłatna i obejmuje przede wszystkim dni nauki szkolnej.
Nasz adres Skype: MUZEUM DLA SZKÓŁ (zgodnie z wymaganiami komunikatora trzeba nieco wcześniej nawiązać pierwszy kontakt z muzeum lub podać nam własny adres skype'owy).
 
Proponujemy następujące tematy minilekcji, które można wykorzystać jako element historii lokalnej na lekcjach poświęconych historii Polski oraz inne, zgłoszone na prośbę grup.

  1. Powstanie i lokacja Kielc
  2. Biskup Jakub Zadzik i jego pałac
  3. Tadeusz Kościuszko w Kielcach
  4. Kielce w czasie powstania styczniowego
  5. Kielce po powstaniu styczniowym
  6. Kielce wojewódzkie i działalność Stanisława Staszica
  7. Śladami Józefa Piłsudskiego w Kielcach
  8. Kielce w czasie okupacji niemieckiej. 
     

REGULAMIN LEKCJI MUZEALNYCH (pdf)

 

DODATEK: MATERIAŁY Z ZADANIAMI DLA DZIECI
Zamieściliśmy poniżej 5 różnych kart w formie pdf, które można zapisać i wydrukować do własnego użytku. Niektóre karty ściśle nawiązują do ogólnej wiedzy o Kielcach i jego historii, inne służą przede wszystkim do dobrej zabawy. Zarówno starsze i młodsze dzieci, jak i dorosłych zachęcamy do wspólnego korzystania z kart przygotowanych przez pracowników muzeum.