Cichowski Roman

(1879-?)

Z wykształcenia adwokat. Od 1919 r. radca prawny Magistratu m. Kielc. 16 lipca 1929 r. wybrany prezydentem Kielc. Pełnił urząd w okresie głębokiego kryzysu gospodarczego. Popierał rozwój komunikacji, m.in.: złożył wniosek o rozbudowę trakcji kolejowej. Urząd prezydenta piastował do 1934 r., kiedy administracja miejska znalazła się w rękach zarządu komisarycznego.

 

Oprac.: P. Wolańczyk