Projekty edukacyjne

Projekt „Akademia źródeł historycznych”:

Jeśli pragniesz doskonalić swoje umiejętności analizy różnych źródeł historycznych przydatnych w pracy z uczniem w szkole ponadpodstawowej, zapraszamy do udziału w projekcie. Spotkania prowadzone będą przez nauczycieli konsultantów, nauczycieli metodyków we współpracy z przedstawicielami różnych instytucji − m.in. Archiwum Państwowego w Kielcach, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Polin.

Link:

https://www.scdn.pl/8-frontpage/802-projekt-akademia-zrodel-historycznych

 

Projekt „Świętokrzyscy Pasjonaci Historii – szkoła dawniej i dzisiaj”:

Jeśli chcesz spojrzeć na szkołę z bliższej i dalszej przeszłości, to projekt dla Ciebie. Poznasz w nim ciekawe rozwiązania edukacyjne wprowadzane w różnych krajach, na różnych kontynentach. Proponujemy zastosowanie elementów badawczych oraz różnorodnych form prezentacji.

Link:

https://www.scdn.pl/projekty/projekty-krajowe/815-projekt-swietokrzyscy-...

 

Świętokrzyskie w twórczości artystycznej nauczycieli – projekt 2022/2023

Projekt realizowany wspólnie przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i muzeum Historii Kielc. Celem była wymiana doświadczeń  w sferze sztuki wizualnej, w oparciu o piękno regionu świętokrzyskiego.  Projekt skierowany był do nauczycieli zainteresowanych zarówno sztuką wysoką , jak i amatorską. W ramach wspólnych działań odbyło się czternaście wystaw w Muzeum Historii Kielc w Małej Galerii. Były to zarówno wystawy indywidualne jak i zbiorowe. Każdej wystawie towarzyszył katalog.

Przykładowe wystawy: 

plakat1  plakat2  plakat3  plakat5  plakat6