Walizka z historią

Walizka z historią – charakterystyka zajęć

Jakie przedmioty przechodzą do historii? Czy zawsze są to zabytki, dzieła sztuki? Czy historia może zostawić ślad w drobnych przedmiocie, które dla historii miasta może być bardzo ważne. W naszej muzealnej walizce znajdują się przedmioty, które przeniosą uczestników w minioną epokę do starej szkoły, do domu pradziadków, czy dawnego zakładu pracy. Podczas spotkania uczestnicy wykonają „symboliczną walizkę”, w której muzealne eksponaty umieszczą obok pamiątek rodzinnych.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają terminy: muzeum, eksponat, wystawa, kolekcja oraz słownictwo związane z dawnymi przedmiotami: prawidło, pióro, kałamarz, suszka itp.

Spotkanie w formie pokazu skierowane do wszystkich placówek oświatowych, realizowane na ich terenie.

Opłata 5zł/os., opiekunowie gratis

KONTAKT/ SZCZEGÓŁY  41 340 55 27 - Dział Edukacji i Promocji, rezerwacja@mhki.kielce.eu 
 

Wyciąg z regulaminu zwiedzania MHKi:
V. Zajęcia tematyczne poza siedzibą Muzeum
VI. Opłaty za usługi

Walizka z historią